Mediawijsheid

Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief, kritisch én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving. Mediawijsheid wordt vaak in één adem genoemd met digitale geletterdheid, computational thinking of ict-vaardigheden. Deze begrippen overlappen elkaar deels, maar betekenen toch iets anders.

Niemand zal ontkennen dat in de huidige wereld computers en algoritmes een steeds belangrijkere rol spelen. Dat vraagt om begrip van hoe digitale technologieën werken, m.a.w. digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid omvat op haar beurt alle vaardigheden die je als leerling nodig hebt om je in de digitale samenleving staande te houden en jezelf te ontwikkelen. Van informatievaardigheden tot je veilig kunnen bewegen op internet, van computational thinking en programmeren tot mediawijsheid en ict-basisvaardigheden.

  

Aanbod

De leerlingen van de eerste graad krijgen daarom een extra uur programmeren. We starten met Scratch om dan in het derde trimester onze eerste stappen in Python te zetten.

Voorts hebben we in 1A en 1B nog drie driedaagse kampen (programmeren en sporten van 09:00 tot 15:00):

  • Trimester 1: Scratch datacamp
  • Trimester 2: Robocamp
  • Trimester 3: Python datacamp

In de tweede en derde graad aso, tso en kso zullen naast andere softwares met hun specifieke scripting taal, de Python programmeervaardigheden versterkt worden.

Leerlingen die later instromen en geen ervaring hebben met Scratch of Python, kunnen zelfstandig een cursus Scratch of Python volgen op ons elektronisch leerplatform Moodle. Ze krijgen hierbij begeleiding van leerkrachten.

Waarom leren programmeren (Computational Thinking)?

Programmeren leert je dus creëren in plaats van consumeren. Het is niet bedoeld om je uitsluitend op te leiden tot programmeur. Je leert vaardigheden voor elk beroep, je hobby of andere lessen. We denken hierbij aan zorg, aardrijkskunde, wiskunde of zelfs complexe, wetenschappelijke opdrachten. 

Het is dus niet enkel voor STEM maar ook voor andere domeinen zoals Sport, Kunst & Creatie en Maatschappij & Welzijn.

Deze vaardigheden leer je van programmeren:Mobile Phone Python Programming Language

  • Creatief, logisch, analytisch en kritisch denken
  • Ruimtelijk en tijdsinzicht
  • Probleemoplossend vermogen
  • Structureren
  • Samenwerken

Hiermee leer je niet enkel computational thinking uit 21ste Eeuwse Vaardigheden maar dien je ook andere vaardigheden ervan te gebruiken.