Maak deel uit van de ouderraad

Een goede band tussen de ouders en de school is zeer belangrijk en daarin speelt de ouderraad een grote rol. Elke ouder kan lid worden van de ouderraad.

Deze vergadert ongeveer vier keer per jaar met leerkrachten en directie.

Zij werken op een opbouwende wijze mee aan de verbetering van de opvoeding van alle leerlingen op school en thuis.

Zij ondersteunen allerlei activiteiten op school. Elk schooljaar kunnen nieuwe ouders zich aansluiten bij de ouderraad. In de ouderraad worden er drie leden aangeduid die ook zetelen in de schoolraad.