DURF weten

Sapere aude is een verwijzing naar de Verlichting: Durf wijs te zijn

De aansporing werd door Immanuel Kants essay Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? uit 1784 bekend als motto van de Verlichting: "Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen." - "Verlichting is de uitgang van de mens uit zijn zelf toegebrachte onvolwassenheid. Onvolwassenheid is het onvermogen om je geest te gebruiken zonder begeleiding van een ander."

Voor Kant lag de nadruk op de rol van de rede. De rede heeft als taak dogmatisme te weren. Dogmatisme is elke vorm van denken dat door iets anders dan de rede wordt geleid. De rede moet volledig vrij zijn van invloeden, haar bestaan hangt hier van af. Ze moet zelfs kritisch tegenover zichzelf zijn.

Dit sluit perfect aan bij de beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs

DURF doen

Naast het durven wijs te zijn (durven denken) zit het in onze DNA van STEM school om ook te durven handelen. Daarom zijn sport(wetenschappen) en kunst ook aanwezig in ons aanbod. Het creatieve en de inzet zetten het denken om in daden: geen woorden zonder daden, wil men zijn doel bereiken.


Kritische burger

Welke finaliteit je ook kiest (doorstroom, arbeidsmarkt, dubbele finaliteit), we bereiden je voor op het leven als kritische burger in onze maatschappij.