Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs

DURF weten en doen

  

Ga ervoor!

Ons Gito is een gemeentelijke secundaire school en is bijgevolg verankerd in de samenleving van Overijse en omstreken.

Onze opdracht voor het gemeentebestuur is het studieaanbod van het secundair onderwijs kwantitatief en kwalitatief te versterken. We zetten ons om die reden in op

  • STEM (Science Techology Engineering Mathematics)
  • Kunst & Creatie
  • Sport

We bieden in de domeinen van Sports & STE(A)M zowel ASO – BSO – KSO als TSO aan. Als gemeentelijke secundaire school van de gemeente Overijse dragen we laagdrempeligheid hoog in het vaandel.

Via de projecten in de eerste graad zoeken we samen met de leerlingen waar hun talenten liggen. Hierbij combineren we praktijk en theorie tot een geheel. Niet voor niets is ons motto “Durven weten en doen”!

We schenken aandacht aan didactische werkvormen, 21e eeuwse vaardigheden en kennis in een innovatieve en digitale context (elektronische leeromgeving) daar onze maatschappij nu eenmaal digitale competenties vereist voor een levenslang en levensbreed leren. Hiervoor kunnen we ook rekenen op de gemeentelijke infrastructuur en uitrusting om levensecht te leren. Onze elektronische leeromgeving is ter ondersteuning van de leerprocessen van de leerlingen (differentiëren, remediëren, leertempo, feedback).

We blijven niet vastgekluisterd binnen onze schoolmuren. Zo zijn er extra-muros activiteiten, teambuildingsactiviteiten, meerdaagse educatieve uitstappen om onder meer te leren samenwerken, sociale vaardigheden te ontwikkelen en om competenties te versterken die minder een kans in een klas krijgen.

Het welbevinden en de eigenheid van de leerlingen zijn voor ons belangrijk. We hebben kleine klassen in een familiaal warme school waar elke leerling telt. Eveneens zijn kennis, vaardigheden en attitude van groot belang. Ons Gito bereidt de leerlingen voor op de volgende fase van hun leven: deelname aan de arbeidsmarkt of doorstromen naar het hoger onderwijs.

Naast de samenwerking met het gemeentebestuur waardoor onze school een betere voeling krijgt met hetgeen er zich afspeelt in de maatschappij, werken we eveneens met participatieve structuren (ouderraad, schoolraad, leerlingenraad) en partners zowel binnen het onderwijslandschap zoals het  leersteuncentrum VONC, het VCLB en het JAC als erbuiten: lokale economie, cultuur en sport.

Kortom, in het Gito ontplooien onze leerlingen zich tot geëngageerde en kritische burgers die met open vizier en vol vertrouwen de volgende stap in hun leven zullen zetten. 

Dr. Marc Rabaey

Directeur