Python programmeren

Gemakkelijk

Python is een gemakkelijk aan te leren programmeertaal. Deze taal kent bovendien een enorme groei in alle domeinen. Python wordt vooral in de domeinen van data science en machine learning gebruikt, maar ook voor het automatiseren via repetitieve handelingen (scripting) en voor het aanmaken van websites.

Computationeel denken

Programmeren is in de eerste jaren gericht op het verwerven van vaardigheden (21st Century Skills) om problemen op te lossen. Het is in eerste instantie bedoeld om zakrekenmachines in de lessen wiskunde, economie etc. te vervangen. Spreadsheets (rekenbladen) kunnen al heel wat data (cijfers) verwerken, maar meestal moeten gegevens gezuiverd of omgezet worden, of zijn ze niet uitgedrukt in cijfers. Om dit te realiseren en om daadwerkelijk de gegevens te verwerken, roepen we dan de hulp in van Python.

In de hogere graden worden het gebruik van speciale Python modules (libraries) geleerd om specifieke problemen te helpen oplossen. We moeten zeker niet opnieuw het warm uitvinden. Indien je verder studeert (doorstroming - dubbele finaliteit) dan heb je deze technieken reeds onder de knie. Python wordt inderdaad meer en meer gebruikt in de academische wereld, zowel in de alfa- als in de bètawetenschappen.

Wat is het verschil tussen data science en machine learning?

Data science (of datawetenschap) is voornamelijk gericht op het verwerven van inzichten en kennis uit data (gegevens). Je zal dat natuurlijk niet vanaf het eerste jaar kunnen, maar jong geleerd is oud gedaan. In de hogere jaren kan je dan wel al verschillende bronnen analyseren en exploiteren om inzichten te bekomen in de materie die je leert of wil bestuderen: armoedebestrijding, sportprestaties, economie, etc.

Machine learning (Automatisch leren of machinaal leren) is een breed onderzoeksveld binnen kunstmatige intelligentie, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van algoritmes en technieken waarmee computers kunnen leren. De basisbegrippen zal je best kunnen gebruiken in onze richting van technologische wetenschappen.

Python is er voor jou binnen én buiten de school

Een groot voordeel van Python is dat er een grote "community" bestaat. Je kan dus ook leren van andere leden en/of je kan samenwerken met anderen over de ganse wereld om een project te realiseren al dan niet voor school. Indien er interessesferen of onderwerpen zijn die niet op school worden aangeboden, maar waarin je je toch wil verdiepen, dan zullen we je zeker helpen bij het vinden van de meest geschikte bronnen.