Onderwijs en onderzoek

VUB - Onderzoekende school ?!

Conform de 21st Century Skills moet het onderwijs zelf kritisch kunnen denken over wat in de maatschappij gebeurt, maar ook over zichzelf als belangrijk deel van de samenleving. Zelfreflectie is dan ook een noodzaak. Ook het GITO Overijse doet dit. Daarom werken we samen met de VUB "Onderzoekende School?!".

Onderzoekende School ?! is een samenwerkingsmodel waarbij leerkrachten van het GITO Overijse, studenten, lerarenopleiders en onderzoekers van de VUB MILO een onderzoekende houding aannemen en hun onderwijspraktijk versterken. Hierbij wordt gewerkt rond een thema relevant voor de school, de leerkrachten én bovenal de leerlingen van het GITO Overijse.

  

KULeuven - SMASCH-project 

In GITO Overijse loopt een internationaal doctoraatsonderzoek in het kader het SMASCH-project. SMASCH is een internationaal project, dat het resultaat is van een samenwerking tussen de KU Leuven en de Helmut Schmidt Universiteit te Hamburg. Het ultieme doel van SMASCH is om scholen digitale zelfbeschikking, digitale maturiteit en designcompetenties te laten verwerven. Om dit doel te bereiken, werkt het project samen met diverse scholen, waaronder GITO.

In het schooljaar 2022-2023 hadden we vier masterproeven lopen in samenwerking met de KU Leuven met als doel de werking van Moodle zowel technisch als didactisch te verbeteren. Het is duidelijk dat we niet innoveren om te innoveren, maar net op zoek gaan naar de meerwaarde van innovatie.

Andere samenwerkingsverbanden

Daarnaast werken we ook samen met de UGent en de PXL-Hogeschool in het kader van professionalisering en de digitale school. Door onderwijs en onderzoek te combineren proberen we zo

  • Samen het leren van leerlingen versterken door middel van collaboratief praktijkonderzoek
  • De focus nog meer te leggen op de leerlingen
  • Bruggen te bouwen: dialoog tussen praktijk en theorie
  • Doelgerichte professionele ontwikkeling van het leerkrachtenteam