21ste Eeuwse Vaardigheden

Duidelijker als Don Zuiderman kan 21st Century Skills bijna niet uitgelegd worden, maar wat betekenen deze vaardigheden van de 21ste eeuw nu voor de leerlingen en de leerkrachten in het GITO Overijse?

Onze samenleving is door de invloed van technologie van een industriële samenleving, getransformeerd in een kennismaatschappij. Door de opkomst van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is kennis quasi altijd voorhanden. De rol van de leerkracht, waarvan kennisoverdracht één van de hoofdtaken is, kan dan ook niet anders dan te veranderen. Voor de ene zijn deze ontwikkelingen in het onderwijs een vloek, voor de andere dan weer juist een zegen.

Om deel te nemen aan onze snel evoluerende maatschappij hebben zowel onze leerlingen als leerkrachten nieuwe competenties nodig. We leggen daarom de nadruk op kritische en efficiënte kennisverwerving. Niet alleen de leerkracht zorgt hiervoor maar ook de "digitale omgeving". We zetten daarom extra in op het aanleren van de nodige vaardigheden en attitudes zodat onze leerlingen zelf de juiste digitale informatie kunnen zoeken en verwerken. 

De rol van de school spitst zich nu vooral toe op het aanleren van vaardigheden om correct informatie te vinden, en bijgevolg via denkprocessen om juiste kennis te verwerven. Het geheel van vaardigheden die nodig zijn voor het onderwijs in de 21ste eeuw noemen we de 21st Century Skills of 21ste eeuwse vaardigheden.

Onze leerlingen van vandaag bereiden zich voor op een job in deze kennismaatschappij. Echter in deze maatschappij is het werkaanbod veranderd, er ontstaan andere soorten banen. We moeten onze jeugd dus voorbereiden op een job die de dag van vandaag nog niet bestaat. Hierbij gaat het vooral om banen waarin een beroep wordt gedaan op competenties als kennisconstructie, samenwerking, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Om goed te kunnen functioneren bij het uitoefenen van dergelijke banen heb je daarom ook 21st Century Skills nodig. Niet verwonderlijk want het leren stopt niet meer bij het behalen van een diploma. Deze kennismaatschappij noodzaakt haar burgers om permanent te leren. Het is daarom belangrijk dat leerlingen de kans krijgen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. De 21st Century Skills zijn een goede leidraad hiervoor. Gito Overijse heeft deze kennis en kunde in huis. 

Dankzij onze focus op de 21st Century Skills geven we onze leerlingen extra leer-kracht voor nu en voor later.

Onze leerlingen zijn de werknemers van de toekomst. Kennisnet heeft voor de Nederlandse samenleving de volgende 21st Century Skills opgesteld. Het is hierbij goed om te weten dat er meerdere 21st Century Skills bestaan en dat deze kunnen verschillen per regio of land.