De interne leerlingenbegeleiding (ILB)

In onze school staat de leerling centraal. We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt. Daarom dragen we zorg voor een positieve, stimulerende leef- en leeromgeving.

We voorzien een goede basiszorg voor alle leerlingen en extra zorgen voor leerlingen die het nodig hebben.


Socio-emotioneel functioneren

Jongeren zijn op zoek naar hun eigen identiteit. Dit is een tijd van unieke mogelijkheden en kansen. We bieden hulp en ondersteuning bij het volwassen worden. Als het wat moeilijk gaat, bieden we graag een luisterend oor en gaan we samen op zoek naar oplossingen voor problemen of zorgen van allerlei aard.


Leren en studeren

  We begeleiden de leerlingen met specifieke aandacht voor hun sterke kanten, hun noden en problemen op vlak van leren leren. De studiecoach probeert samen met de leerling betere studieresultaten te bereiken door te werken aan een betere studie-aanpak en te ondersteunen in hun motivatie.

  Je onderwijsloopbaan

  Doorheen de onderwijsloopbaan helpen we onze jongeren verder uit te groeien tot zelfbewuste wereldburgers die doelgericht en bewust durven kiezen in functie van hun interesses en talenten


  Preventieve gezondheidszorg

  Gezonde kinderen en jongeren behalen doorgaans betere resultaten en omgekeerd. Als school dragen we mee de verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan gezondheidseducatie, een duidelijke regelgeving, een stimulerende inrichting van de school en de zorg voor en begeleiding van leerlingen met bijzondere noden.

  Bereikbaarheid ILB

   Anke Crauwels en Koba Hermans zijn onze leerlingenbegeleiders. Leerlingen en ouders kunnen steeds bij hen terecht voor een persoonlijk gesprek. Anke en Koba kan je bellen op het nummer 02/687 84 19 of je kan een mail sturen.