Leersteuncentrum VONC (het vroegere ondersteuningsnetwerk)

Voor leerlingen met specifieke noden werken we samen met het leersteuncentrum VONC.

De naam VONC verwijst naar vanuit Vilvoorde Ondersteunen naar iNClusie.

Gebaseerd op deze inclusiegedachte bieden zij ondersteuning in het gewoon onderwijs. Vertrekkende vanuit de individuele noden van de leerling én de leervraag van de leerkracht gaan ze aan de slag met team, leerkracht en leerling.

Ze zijn één van onze partners in het zorgtraject van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften.