Elektromechanische technieken

Domein STEM (TSO)

Wat?

Elektromechanische technieken is een theoretisch-praktische studierichting.

 • Je maakt uitgebreid kennis met industriële technologie.
 • In deze studierichting zijn STEM en wiskunde belangrijk. 
 • Je leert over de theoretische basis van technische vakken en je leert denken in functie van het proces om onderhoudsacties uit te voeren. 
 • Je ontwikkelt technologische vaardigheden en leert verschillende materialen en technieken kennen. 
 • Vanuit een interesse in technologie en in het onderhoud van mechanische of elektrische systemen of koel- en warmtetechnieken leer je theoretische inzichten in de praktijk toepassen: bv elektrische, mechanische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren, ook preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervangingen.

De elektromechanische technieken vormen de basis van elke moderne industriële onderneming. Met je gezonde interesse voor wetenschappen, wiskunde en techniek ben je dan ook de ideale leerling voor de studierichting elektromechanische technieken.

In de tweede graad wordt de basis van je technologisch-wetenschappelijke kennis gelegd. De focus ligt dan nadrukkelijk op de twee hoofdgebieden mechanica en elektriciteit en dit zowel theoretisch als praktisch. Verschillende wetten zoals die van Ohm en Newton zullen geen nobele onbekenden meer zijn.

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de tweede graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden.

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de dubbele finaliteit. Dubbel wil zeggen dat je zowel voorbereid wordt om verder te studeren (in het bijzonder een professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt. In de tweede graad heeft elke richting ook de specifieke vorming. Voor deze specifieke vorming worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

Geschiedenis is door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week. Daarnaast organiseren we Artistieke vorming in een project. Binnen het vak Lichamelijke Opvoeding wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

Talen

Je volgt acht uur talen, want ook in de STEM-vakken blijven de talen belangrijk. Rapporten en verhandelingen moet je immers in perfect Nederlands schrijven.

Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn, waaronder veel internationale. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact komt met een Franstalig of Engelstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans en Engels goed onder de knie hebt.

STEM basisvorming

STEM zit in ons DNA. De STEM-vakken in de basisvorming die worden gegeven zijn Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Toegepaste informatica.

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenlijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

  Specifieke vorming

  STEM – Engineering

  De specifieke vorming is theoretisch en praktisch, zo zijn er labo's waar je kan experimenteren of de theorie toepassen. Maar er is meer. Dankzij onze samenwerking met bedrijven maar vooral met het STEM-steunpunt van de VUB zal je participeren in gezamenlijke projecten waarbij je ten volle je capaciteiten kan gebruiken en/of uitbreiden.

  Last but not least

  Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw EMT-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons GITO Overijse en/of docenten van de VUB wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

  Lessentabel (32/33 uren)

  Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 3EMT/4EMT hier downloaden (in pdf).

  Specifieke vorming

  Vakken 3de 4de
  Elektriciteit 2 2
  Praktische oefeningen Elektriciteit 2 2
  Technisch tekenen Mechanica 2 2
  TV Mechanica 2 2
  PV Mechanica 2 2

  Cluster LBV

  Vakken 3de 4de
  LBV 2 2

  Cluster Mens en Maatschappij

  Vakken 3de 4de
  Geschiedenis 2 2
  Lichamelijke opvoeding 2 2

  Cluster STEM

  Vakken 3de 4de
  Aardrijkskunde 1 2
  Wiskunde 4 4
  Natuurwetenschappen 2 2
  Toegepaste informatica 1 1

  Cluster Talen

  Vakken 3de 4de
  Nederlands 4 4
  Frans 2 2
  Engels 2 2