Technologische Wetenschappen

Domein STEM (TSO)

Wat?

Technologische Wetenschappen in de tweede graad biedt een brede algemene vorming en is op en top STEM. Zowel Science, Technology, Engineering en Mathematics komen ruim aan bod.

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (aso, kso, tso) van de finaliteit doorstroom. Ze zijn op zich al ambitieus maar in de specifieke vorming gaan we nog een stap verder.

We opteren nog niet voor een specialiteit, dat is voor de derde graad. We geven een brede technologische en wetenschappelijke vorming en hebben bijzondere aandacht voor wiskunde. Zo krijg je 6u wiskunde in de tweede graad en 7u in de derde graad.

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de tweede graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden. In de tweede graad heeft elke richting ook de specifieke vorming. Voor deze specifieke vorming worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

Geschiedenis is door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week. Daarnaast organiseren we Artistieke vorming in een project. Binnen het vak Lichamelijke Opvoeding wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

Talen

Ook in de STEM-vakken blijven de talen belangrijk. Rapporten en verhandelingen moet je immers in perfect Nederlands schrijven. Dit is ook later van belang bij de voorbereiding op het toelatingsexamen van de Koninklijke Militaire School en Artsen & Tandartsen.

Python is al in het Engels, maar de analyses en de documentatie van je programma's schrijf je in Engels. Je zal eveneens Engelstalige vakliteratuur lezen en leren interpreteren.

Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact komt met een Franstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans goed onder de knie hebt.

STEM & Specifieke vorming

STEM zit in ons DNA en Technologische Wetenschappen is daar wel het meest uitgesproken voorbeeld van.

Wiskunde

In de specifieke vorming volg je twee uur extra gevorderde wiskunde in beide leerjaren. Het is een ideale voorbereiding wanneer je later een opleiding handelsingenieur wil volgen, maar ook voor burgerlijk of industrieel ingenieur.

Everything is physics

Bestudeer je nu zwarte gaten of hersenen, op een bepaald moment kom je terecht in de wereld van de fysica, zo ook in de technologie.

Eerst gaan we veel dieper in op de natuurwetenschappen. Vervolgens volg je gevorderde fysica. Er is aandacht voor Mechanica en Elektriciteit. Je komt in contact met heel wat disciplines zoals elektromagnetisme, elektrodynamica, elektronica, mechanica, constructieleer, thermodynamica en fluïdomechanica.

  STEM – Engineering

  De specifieke vorming is niet puur theoretisch, zo zijn er labo's waar je kan experimenteren of de theorie toepassen. Maar er is meer. Dankzij onze samenwerking met bedrijven maar vooral met de VUB-faculteiten Ingenieurswetenschappen (IR) en Geneeskunde & Farmacie (GF) en het STEM-steunpunt van de VUB zal je participeren in gezamenlijke projecten waarbij je ten volle je capaciteiten kan gebruiken en/of uitbreiden.

  Python Programmeren

  In de eerste graad heb je leren programmeren met onder meer Scratch, maar in het bijzonder heb je de basis geleerd van Python, de programmeertaal bij uitstek voor wetenschappers. Ben je nieuw in ons Gito? Heb je dit niet nog niet gevolgd? Geen probleem. We beginnen from scratch in de klas en via ons leerplatform kan je alles herhalen en oefeningen maken.

  Naargelang de inhoud van bovenstaande STEM-vakken leer je het gebruik van gespecialiseerde libraries om problemen op te lossen. Dit wil ook zeggen dat je theorie en praktijk krijgt van de eindtermen van de derde graad computerwetenschappen. Dit is dan ook mooi meegenomen.

  Last but not least

  Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw TW-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons Gito en/of docenten van de VUB wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

  Lessentabel (34/34 uren)

  Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 3TW/4TW hier downloaden (in pdf).

  Specifieke vorming

  Vakken 3de 4de
  Wiskunde 6 6
  Mechanica 4 3
  Elektriciteit 3 2
  Informaticawetenschappen 2 2
  Natuurwetenschappen 1 2
  Chemie 2 2

  Cluster LBV

  Vakken 3de 4de
  LBV 2 2

  Cluster Mens en Maatschappij

  Vakken 3de 4de
  Geschiedenis 2 2
  Lichamelijke opvoeding 2 2

  Cluster STEM

  Vakken 3de 4de
  Aardrijkskunde 0 2

  Cluster Talen

  Vakken 3de 4de
  Nederlands 4 4
  Frans 3 3
  Engels 3 2