Sportwetenschappen

Domeinoverschrijdend (AS0)

Wat?

Je bent op je plaats in onze richting Sportwetenschappen (SPW) als je

  • nieuwsgierig bent naar enerzijds wetenschappen en technologie, en anderzijds naar allerlei bewegings- en sportactiviteiten,
  • veel inspanningen wil leveren,
  • over een groot doorzettingsvermogen beschikt,
  • zelfstandig kan werken, maar ook een teamplayer bent.

De voorwaarden om deze richting te volgen zijn:

  • een uitgesproken interesse en aanleg voor wetenschappen én voor sport,
  • een ruime motorische basis met voldoende hoog sportief niveau,
  • een positieve ingesteldheid ten opzichte van beweging,
  • een wiskundig inzicht hebben.

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de tweede graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden. In de tweede graad heeft elke richting ook de specifieke vorming. Voor deze specifieke vorming worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

Geschiedenis is door de nieuwe eindtermen uitgebreid naar 2 uur per week. Daarnaast organiseren we de vakken Artistieke vorming en Cultuurwetenschappen.

Talen

Je volgt tien uur talen, want ook in de STEM- en sportwetenschappenvakken blijven de talen belangrijk. Zo moet je rapporten en verhandelingen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden. Naast Nederlands geven we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

Specifieke vorming

Je zal merken dat wiskunde, biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde) een belangrijke plaats innemen naast de sportvakken. Denk maar aan: anatomie, fysiologie, biomechanica, trainingsleer, (inleiding tot) motorisch leren en (inleiding tot) ontwikkelingsleer.

In het vak sport beoefen je uiteenlopende sporten: balsporten, atletiek, turnen, zwemmen, toestelturnen, ... maar ook ritmiek en expressie komen aan bod. Naast de verschillende sporten krijg je ook nog bewegingswetenschappen (inzicht in verantwoord bewegen, veiligheid bij het sporten en blessurepreventie, ..). Natuurwetenschappen is vanuit de basisvorming naar de specifieke vorming (SV) gebracht omdat alles in de SV uitgebreider wordt bestudeerd.

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (aso, kso, tso) van de finaliteit doorstroom. Ze zijn op zich al ambitieus maar in de specifieke vorming gaan we nog een stap verder.

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenlijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Lessentabel (33/32 uren)

Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 3SPW/4SPW hier downloaden (in pdf).

Specifieke vorming

Vakken 3de 4de
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Toegepaste biologie 3 2
Sport / Beweging 6 6
Wiskunde 4 4

Cluster LBV

Vakken 3de 4de
LBV 2 2

Cluster Mens en Maatschappij

Vakken 3de 4de
Geschiedenis 2 2
Artistieke vorming 1 0
Cultuurwetenschappen 0 1

Cluster STEM

Vakken 3de 4de
Aardrijkskunde 0 1
Toegepaste informatica 1 0

Cluster Talen

Vakken 3de 4de
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3