2B STEM-technieken en Kunst & Creatie

Wat?

Net zoals in 1B, ontdekken we samen jouw talenten en oriënteren we jou naar een goede richting in de tweede graad.

Je moet pas voor een richting kiezen in het derde leerjaar. Wat je in de eerste twee jaren van het secundair onderwijs leert, heeft geen gevolgen voor jouw keuze. Al jouw opties staan open.

Via de basisopties (10u) maak je kennis met een domein. Op deze manier ontdek je of een richting jou al dan niet ligt.

Je zal kennismaken met:

  • Hout (STEM-technieken)
  • Mechanica (STEM-technieken)
  • Beeldende vorming (Kunst & Creatie)

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de eerste graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden. Zo vind je sommige eindtermen van ICT of van Nederlands in bijna alle vakken terug.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

In het vak Maatschappelijke vorming (MAVO) zie je onder meer Burgerschap, Geschiedenis in kleine maar heel afwisselende projecten. Bij Plastische opvoeding werken we aan (je) culturele inzichten en tijdens Lichamelijke opvoeding schenken we uitgebreid aandacht aan een gezonde en actieve levensstijl, die we gedurende het hele schooljaar zullen onderhouden en versterken.

We brengen je 21ste eeuwse vaardigheden (21st Century Skills) bij, zoals kritisch denken, communiceren, samenwerken, mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn een rode draad doorheen alle clusters en vakken.

STEM

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics, en zit al jarenlang in onze DNA. Wiskunde wordt overal gebruikt. Het is belangrijk dat je ontdekt waar je wiskunde in het leven kan gebruiken. Tijdens het extra uur wiskunde krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen (uitdaging) of om je te versterken, mocht het wat minder vlot gaan.

Met Natuurwetenschappen en Techniek brengen we je midden in onze technologische maatschappij. Je leert hierbij hoe de natuur en dingen werken, zodat je begrijpt waarom we technieken gebruiken. Of je later verpleger of schrijnwerker of piloot wordt, het loont de moeite om te weten hoe en waarom iets werkt. Via proefjes of projecten zal je sommige zaken zelf kunnen uittesten. We houden van actie!

Talen

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. Naast Nederlands geven we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

Groeikansen

Je hebt misschien wel van de Pisa-resultaten gehoord. Daarin kwam naar voren dat er best aandacht wordt gegeven aan Wiskunde en Begrijpend lezen. Daarom bieden we voor Wiskunde een uur extra aan. Voor Nederlands zetten we bijkomend in op Begrijpend lezen. Je oefent begrijpend lezen niet enkel met teksten uit de actualiteit maar ook met teksten uit de andere vakken. Zo word je een kei in begrijpend lezen en leer je al voor de andere vakken: twee vliegen in één klap! 

Basisopties

Hout en Mechanica

Maak je graag zaken in hout of metaal? Of heb je een voorliefde voor motoren en auto's of machines? Of wil je dit wel eens proberen of dit jou ligt? Dan is dit iets voor jou! Trouwens, er is ook een grote vraag naar vakmannen in deze domeinen. De firma's in onze Druivenstreek staan te springen om zulke mensen (man of vrouw) binnen te halen. Gegarandeerd werk in de streek, maar natuurlijk moet je je willen inzetten en er aanleg voor hebben. Niets voor niets.

Artistieke expressie

Ben je creatief en artistiek aangelegd, en wil je jouw vaardigheden en kennis uitbreiden? Dan is dit eveneens een aanrader voor jou. Je leert er waarnemen, analyseren, vormgeven, ideeën genereren en uiteindelijk creëren. We werken samen met onze collega's van BKO (Academie Beeldende Kunsten) om dit zo optimaal te laten verlopen.

In Kunst & Creatie leer je ook grafisch werken op de computer. Daardoor kan je zowel met jouw handen, als met onze grafische computers jouw artistieke talenten verkennen en vergroten.

STE(A)M, de combinatie van STEM en Arts (kunst) brengt domeinen bij elkaar.

Doe je liever mechanica of hout, dan zal Arts je toch inspireren om voorwerpen mooier te maken. En omgekeerd, het verwerken van hout of metaal in je kunstvoorwerpen, of het gebruik van gespecialiseerde werktuigen, is altijd mooi meegenomen. Daarnaast scherp je jouw sociale en communicatieve vaardigheden aan.

Lessentabel (32 uren)

Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 2B hier downloaden (in pdf).

Cluster LBV

Vakken Uren
Levensbeschouwelijke vakken 2

Cluster Mens en Maatschappij

Vakken Uren
Maatschappelijke vorming 2
Plastische opvoeding 2
Lichamelijke opvoeding 2

Cluster STEM

Vakken Uren
Wiskunde 2
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2

Cluster Talen

Vakken Uren
Nederlands 3
Frans 2
Engels 1

Cluster Groeikansen

Vakken Uren
Wiskunde + 1
Begrijpend lezen 1

Basisopties

Vakken Uren
Hout 4
Mechanica 3
Artistieke expressie 3