1B

Wat?

Zonder een getuigschrift van de lagere school, ga je naar de B-stroom van de eerste graad. 

Dit is de overgangsperiode tussen het basisonderwijs en de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. We helpen jou om je hierbij te oriënteren. We ontdekken samen jouw talenten.

In de B-stroom krijg je de kans om de leerachterstand die je in het basisonderwijs opliep zoveel mogelijk in te halen. In 1B krijg je een degelijke basisvorming waarbij heel wat aandacht uitgaat naar techniek, praktijk en de basisbegrippen van de lagere school. Deze worden hernomen in de vakken van de algemene vorming. Daarnaast kan je proeven uit de domeinen Sport, Kunst & Creatie en STEM (Science Technology Engineering Mathematics). 

Hoe organiseren we nu het eerste jaar en welke vakken komen er allemaal aan bod?

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de eerste graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden. Zo vind je sommige eindtermen van ICT of van Nederlands in bijna alle vakken terug.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

In het vak Maatschappelijke vorming (MAVO) zie je onder meer Burgerschap, Geschiedenis in kleine maar heel afwisselende projecten. Bij Plastische opvoeding werken we aan (je) culturele inzichten en tijdens Lichamelijke opvoeding schenken we uitgebreid aandacht aan een gezonde en actieve levensstijl, die we gedurende het hele schooljaar zullen onderhouden en versterken.

STEM

STEM zit al jarenlang in ons DNA. Technieken zijn echte doe-uren. Via toffe projecten krijg je inzicht hoe dingen werken en hoe je objecten kan maken. Natuurwetenschappen brengt ons dan weer dichter bij Moeder Natuur en laat je zien hoe onze wereldbol eruit ziet. Ook in de B-stroom hebben we aandacht voor Wiskunde.

In de andere STEM-vakken wordt ICT verwerkt. In dit extra uur Toegepaste informatica wordt vooral jouw computioneel denken vergroot. Dankzij computationeel denken ontwikkel je het vermogen om problemen op te lossen door inzicht in ICT of met behulp van ICT. We werken hier met STEM-gerelateerde problemen, maar ook problemen in het domein van Sport en Mens en Maatschappij, Economie, enz.

Talen

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. We leren in de eerste plaats Nederlands. In onze streek zo dicht bij Brussel, wordt er ook Frans en Engels gesproken. Om vlotter met deze mensen te spreken, leren we deze talen te gebruiken. Maar het is ook goed meegenomen als we in het buitenland op reis zijn.

Project STEM

Hier krijg je de kans om van verschillende domeinen te proeven: STEM, Kunst & Creatie en Sport. Er worden 3 sessies van 11 weken georganiseerd. Wil je drie sessies enkel sport doen, dan kan dit gerust. Jij staat hier aan het roer om te kiezen waar je wil gaan. Je kan bij iedere sessie jouw 21ste eeuwse vaardigheden vergroten. Denk hierbij aan communiceren, samen werken, correct het internet gebruiken.

Groeikansen

Je hebt misschien wel van de Pisa-resultaten gehoord. Daarin kwam naar voren dat er best extra aandacht wordt gegeven aan wiskunde en begrijpend lezen. Daarom bieden we voor wiskunde een uur extra aan. Voor Nederlands zetten we bijkomend in op begrijpend lezen. Je oefent begrijpend lezen niet enkel met teksten uit de actualiteit maar ook met teksten uit de andere vakken. Zo word je een kei in begrijpend lezen en leer je al voor de andere vakken: twee vliegen in één klap! 

Lessentabel (32 uren)

Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 1B hier downloaden (in pdf).

Cluster LBV

Vakken Uren
Levensbeschouwelijke vakken 2

Cluster Mens en Maatschappij

Vakken Uren
Maatschappelijke vorming 4
Plastische opvoeding 2
Lichamelijke opvoeding 2

Cluster STEM

Vakken Uren
Wiskunde 3
Techniek 4
Natuurwetenschappen 2
Toegepaste informatica 1

Cluster Talen

Vakken Uren
Nederlands 4
Frans 2
Engels 1

Cluster Project STEM

(3 sessies /11 weken)
Vakken Uren
Project STEM 3
Project Kunst & Creatie 3
Project Sport 3

Cluster Groeikansen

Vakken Uren
Wiskunde + 1
Begrijpend lezen 1