2A Sport

Wat?

Basisoptie Sport is een voorbereiding op de richtingen in het domein Sport TSO (domein STEM) in de tweede graad als Sportwetenschappen ASO (domein overschrijdend).

Je bent niet verplicht om deze optie te kiezen om in het derde secundair ASO Sportwetenschappen of TSO Sport te kiezen. We raden het jou wel aan.

Hoe organiseren we nu dit tweede jaar en welke vakken komen er allemaal aan bod?

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de eerste graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden. Zo vind je sommige eindtermen van ICT of van Nederlands in bijna alle vakken terug.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

Het vak Geschiedenis zal positief bijdragen tot je historisch bewustzijn. Bij Plastische opvoeding werken we aan (je) culturele inzichten en tijdens Lichamelijke opvoeding schenken we uitgebreid aandacht aan een gezonde en actieve levensstijl, die we gedurende het hele schooljaar zullen onderhouden en versterken.  

Met Burgerschap willen we jou helpen om de stap als opgroeiende burger in de maatschappij te zetten. We stimuleren jou om actief te participeren aan onze gemeenschap, en dit vanuit de rechten maar ook de plichten.

Om dit te realiseren brengen we je 21ste eeuwse vaardigheden (21st Century Skills) bij, zoals kritisch denken, communiceren, samenwerken, mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn een rode draad doorheen alle clusters en vakken.

STEM

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics, en zit al jarenlang in onze DNA. We leggen sterk de nadruk op Wiskunde (Mathematics). Daarom hebben we het aantal uren op vijf gebracht. Hierbij krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen (uitdaging) of om je te versterken, mocht het wat minder vlot gaan.

Kom je nu pas bij ons en heb je nog geen ervaring met programmeren in Python? Geen probleem. Onze leerkrachten en ons online leerplatform Moodle laten je snel bijbenen.

Wil je je meer verdiepen in Wetenschappen (Science) of Technieken (Technology) dan raden we je aan om een van de andere basisopties te kiezen: STEM-wetenschappen of STEM-technieken (praktischer). Hier hebben we als een rasechte STEM-school wel een stapje voor omdat je ook echt aan Engineering kan doen. Je krijgt niet enkel de mogelijkheid om plannen/concepten van jouw projecten te maken, je kan die ook echt realiseren.

Talen

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. Naast Nederlands geven we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

Groeikansen

Je hebt misschien wel van de Pisa-resultaten gehoord. Daarin kwam naar voren dat er best aandacht wordt gegeven aan Wiskunde en Begrijpend lezen. Daarom bieden we voor Wiskunde een uur extra aan. Voor Nederlands zetten we bijkomend in op Begrijpend lezen. Je oefent begrijpend lezen niet enkel met teksten uit de actualiteit maar ook met teksten uit de andere vakken. Zo word je een kei in begrijpend lezen en leer je al voor de andere vakken: twee vliegen in één klap! 

Lessentabel (33 uren)

Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 2ASP hier downloaden (in pdf).

Basisoptie Sport

Vakken Uren
Sport 3
Bewegingswetenschappen 2

Cluster LBV

Vakken Uren
Levensbeschouwelijke vakken 2

Cluster Mens en Maatschappij

Vakken Uren
Geschiedenis 2
Plastische opvoeding 1
Burgerschap 1
Lichamelijke opvoeding 2

Cluster STEM

Vakken Uren
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 1
Techniek 2
Natuurwetenschappen 1
Toegepaste informatica 1

Cluster Talen

Vakken Uren
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2

Cluster Groeikansen

Vakken Uren
Wiskunde + 1
Begrijpend lezen 1