1A

Wat?

Met een getuigschrift van de lagere school kan je starten in de A-stroom van de eerste graad. 

Dit is de overgangsperiode tussen het basisonderwijs en de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. We helpen jou om je hierbij te oriënteren. We ontdekken samen jouw talenten.

In de eerste graad, waarvan de ruime gemeenschappelijke basisvorming in alle scholen dezelfde is, maken onze jongeren kennis via projecten met aspecten uit de domeinen Sport, Kunst & Creatie en STEM (Science Technology Engineering Mathematics). 

Hoe organiseren we nu het eerste jaar en welke vakken komen er allemaal aan bod?

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de eerste graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden. Zo vind je sommige eindtermen van ICT of van Nederlands in bijna alle vakken terug.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

Het vak Geschiedenis zal positief bijdragen tot je historisch bewustzijn. Bij Plastische opvoeding werken we aan (je) culturele inzichten en tijdens Lichamelijke opvoeding schenken we uitgebreid aandacht aan een gezonde en actieve levensstijl, die we gedurende het hele schooljaar zullen onderhouden en versterken.  

Met Burgerschap willen we jou helpen om de stap als opgroeiende burger in de maatschappij te zetten. We stimuleren jou om actief te participeren aan onze gemeenschap, en dit vanuit de rechten maar ook de plichten.

Om dit te realiseren brengen we je 21ste eeuwse vaardigheden (21st Century Skills) bij, zoals kritisch denken, communiceren, samenwerken, mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn een rode draad doorheen alle clusters en vakken.

STEM

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics, en zit al jarenlang in onze DNA. Wiskunde (Mathematics) en Wetenschappen (Science) worden overal gegeven, maar met Engineering in combinatie met Technologie (Technology) hebben we wel een stapje voor. Hier krijg je de mogelijkheid om ook jouw handen te gebruiken voor het maken van voorwerpen of toestellen.

Talen

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. Naast Nederlands geven we in 1A Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

Project STEM

Hier krijg je de kans om van verschillende domeinen te proeven: STEM, Kunst & Creatie en Sport. Er worden 3 sessies van 11 weken georganiseerd. Wil je drie sessies enkel sport doen, dan kan dit gerust. Jij staat hier aan het roer om te kiezen waar je wil gaan. Je kan bij iedere sessie jouw 21ste eeuwse vaardigheden vergroten.

Groeikansen

Je hebt misschien wel van de Pisa-resultaten gehoord. Daarin kwam naar voren dat er best aandacht wordt gegeven aan Wiskunde en Begrijpend lezen. Daarom bieden we voor Wiskunde een uur extra aan. Voor Nederlands zetten we bijkomend in op Begrijpend lezen.Je oefent begrijpend lezen niet enkel met teksten uit de actualiteit maar ook met teksten uit de andere vakken. Zo word je een kei in begrijpend lezen en leer je al voor de andere vakken: twee vliegen in één klap! 

ICT helpt je om je computationele inzichten in de andere STEM-vakken te vergroten, zoals het extra uurtje Toegepaste Informatica. Hierdoor ontwikkel je niet enkel het vermogen om problemen op te lossen die STEM-gerelateerd zijn, maar ontplooi je je ook verder op vlak van Sport, Mens en Maatschappij, Economie, enz. 

Lessentabel (33 uren)

Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 1A hier downloaden (in pdf).

Cluster LBV

Vakken Uren
Levensbeschouwelijke vakken 2

Cluster Mens en Maatschappij

Vakken Uren
Geschiedenis 1
Plastische opvoeding 2
Burgerschap 2
Lichamelijke opvoeding 2

Cluster STEM

Vakken Uren
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 2
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2

Cluster Talen

Vakken Uren
Nederlands 4
Frans 3
Engels 1

Cluster Project STEM

(3 sessies /11 weken)
Vakken Uren
Project STEM 3
Project Kunst & Creatie 3
Project Sport 3

Cluster Groeikansen

Vakken Uren
Wiskunde + 1
Begrijpend lezen 1
Toegepaste informatica 1
Lichamelijke opvoeding 1A1-1A2-1A3
Ellen CharlierFrancesco Steps
A-Stroom

LO-1A1-1A2-1A3-SJ2324

Lichamelijke opvoeding 1A1-1A2-1A3

Islamitische godsdienst 1A
Muhammet Pehlivan
A-Stroom

ISL-1A-SJ2324

Islamitische godsdienst 1A

Katholieke godsdienst 1A
José MazcorroAstrid Van Casteren
A-Stroom

KGD-1A-SJ2324

Katholieke godsdienst 1A

Toegepaste informatica 1A
Bavo Lefever
A-Stroom

ICT-1A-SJ2324

Toegepaste informatica 1A

Natuurwetenschappen 1A
Bavo Lefever
A-Stroom

NAT-1A-SJ2324

Natuurwetenschappen 1A

Aardrijkskunde 1A
Bavo Lefever
A-Stroom

AARD-1A-SJ2324

Aardrijkskunde 1A