OKAN

Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen

OKAN staat voor:

 • Onthaal-
 • Klas voor
 • Anderstalige
 • Nieuwkomers

Je leert veel Nederlands zodat je na het OKAN-jaar in het regulier Vlaams onderwijs kan starten (onder meer het secundair onderwijs). Je wordt ook voorbereid op de klaspraktijk in het Nederlandstalig onderwijs. Indien je het OKAN-jaar afrondt (dit kan over twee schooljaren zijn), ontvang je een attest van regelmatige lesbijwoning in het OKAN-jaar.

Daarnaast willen we je via OKAN beter integreren in onze maatschappij. Indien je minstens negen maanden onthaalonderwijs gevolgd hebt (juli en augustus niet meegerekend), dan ben je vrijgesteld van een inburgeringstraject.

Voor wie is het?

Het GITO Overijse is een secundaire school. Je moet dus voldoen aan een inschrijving als regelmatige leerling in een onthaalklas:

 • op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en jonger dan achttien jaar zijn
 • een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven
 • het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben
 • de onderwijstaal onvoldoende beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen
 • maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

Verblijf je in een asielcentrum dan dien je ten laatste op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar en nog geen 18 jaar zijn.

Drie niveau's

We doen bij de start een screening en een observatie van de leerling. Op basis daarvan bepalen we het instapniveau. We onderscheiden 3 OKAN-niveau’s:

 • analfabete klas: maximaal met 8 leerlingen
 • trage leerders: maximaal met 12 leerlingen
 • sterke leerders: maximaal 14 à 16 leerlingen

In het GITO Overijse bieden we alle niveau's aan. We specialiseren ons dus in de de analfabete klas en klas van trage en snelle leerders.

   Wat studeer je?

   Er is 28u les per schoolweek

   • 18u Nederlands
   • 2u wiskunde
   • 2u ICT
   • 2u crea/techniek
   • 2u Lichamelijke opvoeding
   • 2u Levensbeschouwelijke vakken

   De inhoud is afhankelijk van het instapniveau. Voor de analfabeten wordt er voornamelijk ingezet op leren lezen en schrijven.

   Bij de trage en sterke leerders is er een curriculum met volgende vakken:

   • mijn leven
   • samenleving
   • sport en vrije tijd
   • gezondheid
   • stijl
   • media
   • aarde en milieu

    Wat doen we nog tijdens een OKAN-jaar?

      Tijdens het OKAN-jaar wordt er naast Nederlands ook ingezet op snuffelstages. Op deze manier kan de leerling proeven van verschillende richtingen.

      Er wordt een brug naar een volgende klas gemaakt. De vervolgcoach begeleidt de leerling verder in de opvolgschool.

      Meer informatie over OKAN kan je vinden bij het Departement Onderwijs en Vorming en de provincie Vlaams-Brabant.

      Snelle leerders
      Valeria CalsAnnemie DegreefJasmin MousaidShanaya Verdeyen

      OKAN-S-Paars-SJ2324

      Snelle leerders

      Trage leerders
      Valeria CalsAnnemie DegreefJasmin MousaidShanaya Verdeyen

      OKAN-T-Oranje-SJ2324

      Trage leerders

      Alfa
      Valeria CalsAnnemie DegreefJasmin MousaidShanaya Verdeyen

      OKAN-A-Geel-SJ2324

      Alfa