Onderhoudsmechanica Auto

Domein STEM (BSO)

Wat?

Je wordt automecanicien dankzij deze studierichting. Je krijgt weinig algemene vakken maar onderschat het technisch gedeelte van de opleiding niet. Moderne voertuigen zitten immers vol met technische snufjes en nieuwe technologieën.

Via een combinatie van technische tekenen, technologie, veel praktijkuren en stages leer je zelfstandig aan personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens… werken. Je leert de juiste diagnoses stellen bij defecten, auto's onderhouden en herstellingen uitvoeren volgens de regels van de kunst.

Je maakt uitgebreid kennis met de verschillende onderdelen en de werking van de auto en hierbij komen zowel mechanica als elektrische voorzieningen aan bod. Ook de motoren, het rollend gedeelte, het chassis, de verschillende brandstofsystemen en de carrosserie staan op het programma.

Je leert eenvoudige rekenwerkbladen (ICT-toepassing) gebruiken voor de berekening van de kostprijs en hierover praten met de klant. Je leert tijdens je werkzaamheden rekening houden met de veiligheidsvoorzieningen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de voorschriften op het vlak van gezondheid, hygiëne, milieu en ergonomie.

Tijdens je stages krijg je uitgebreid de kans hetgeen je weet en kunt, toe te passen in de praktijk. Je proeft ook van de reële werksituatie in een garage.

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de tweede graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden.

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de Arbeidsmarkt. Je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt, maar je kan later ook een graduaatsopleiding volgen. In de tweede graad heeft elke richting ook de specifieke vorming. Voor deze specifieke vorming worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

Het vak Project Algemene Vakken (PAV) combineert verschillende vakken, waaronder maatschappelijke vorming, natuurwetenschappen, Nederlands, wiskunde en techniek. In PAV werk je aan kleine maar heel afwisselende projecten. Er komen heel wat onderwerpen aan bod en we leren de leerlingen vaardigheden bij waardoor ze zich voorbereiden op actief burgerschap en een succesvolle deelname aan de samenleving. Binnen het vak Lichamelijke Opvoeding wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

Talen

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. Nederlands komt aan bod in het vak PAV. In onze streek zo dicht bij Brussel, wordt er ook Frans en Engels gesproken. Om vlotter met deze mensen te spreken, leren we deze talen te gebruiken. Maar het is ook goed meegenomen als we in het buitenland op reis zijn.

STEM basisvorming

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenlijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

  Specifieke vorming

  In de specifieke vorming spenderen we 21u aan het vak Automechanica.

  Lessentabel (32/32 uren)

  Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 5OM/6OM hier downloaden (in pdf).

  Specifieke vorming

  Vakken 5de 6de
  Automechanica 21 21

  Cluster LBV

  Vakken 5de 6de
  LBV 2 2

  Cluster Mens en Maatschappij

  Vakken 5de 6de
  Project algemene vakken 4 4
  Lichamelijke opvoeding 2 2

  Cluster Talen

  Vakken 5de 6de
  Frans 2 1
  Engels 1 2