Decor, Etalage & Publiciteit

Domein Kunst & Creatie (KSO)

Wat?

De studierichting Decor, Etalage en Publiciteit wisselt een brede algemene vorming af met beroepsgerichte praktijk. Je ontwikkelt de vaardigheden en technische kennis die je nodig hebt in de wereld van commerciële ruimtelijke vormgeving. Je groeit in het omzetten van ideeën van opdrachtgevers naar uitvoerbare en eigentijdse projecten. Daarvoor volg je trends, doelgroepen en actualiteit. Je verwerft ook theoretische kennis van de reclamewereld, marketing en presentatietechnieken.

Je leert specifieke technieken voor grafische toepassingen zoals logo’s en affiches en voor ruimtelijke presentaties zoals decors en displays.

Deze studierichting is een praktische voorbereiding op beroepen in de etalage-, decoratie- en publiciteitssector.

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de tweede graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden.

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de Arbeidsmarkt. Je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt, maar je kan later ook een graduaatsopleiding volgen. In de derde graad heeft elke richting ook de specifieke vorming. Voor deze specifieke vorming worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

In het vak Maatschappelijke vorming (MAVO) werk je aan kleine maar heel afwisselende projecten. Binnen het vak Lichamelijke Opvoeding wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

Talen

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. We leren in de eerste plaats Nederlands. In onze streek zo dicht bij Brussel, wordt er ook Frans en Engels gesproken. Om vlotter met deze mensen te spreken, leren we deze talen te gebruiken. Maar het is ook goed meegenomen als we in het buitenland op reis zijn.

STEM basisvorming

STEM zit in ons DNA. De STEM-vakken in de basisvorming die worden gegeven zijn Wiskunde, Informatica en Economie.

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenlijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

  Specifieke vorming

  In de specifieke vorming komen de volgende vakken aan bod: Decor & etalage, Publiciteit, Kunstbeschouwing en Elektriciteit.

  Lessentabel (32 uren)

  Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 5DEP hier downloaden (in pdf).

  Specifieke vorming

  Vakken 5de
  Decor & etalage 6
  Publiciteit 6
  Kunstbeschouwing 4
  Elektriciteit 2

  Cluster LBV

  Vakken 5de
  LBV 2

  Cluster Mens en Maatschappij

  Vakken 5de
  Maatschappelijke vorming 3
  Lichamelijke opvoeding 2

  Cluster STEM

  Vakken 5de
  Wiskunde - ICT - Economie 2

  Cluster Talen

  Vakken 5de
  Nederlands 2
  Frans 2
  Engels 1