Binnenschrijnwerk & Interieur

Domein STEM (BSO)

Wat?

Deze opleiding is gericht op de praktijk van de houtverwerkende nijverheid in het algemeen. Zowel op vlak van de meubelmakerij en de binnenschrijnwerkerij verwerf je kennis en praktijkervaring.

Tijdens je opleiding krijg je eerder weinig algemene vorming.

Je bestudeert en leert verschillende houtconstructies maken en al doende de mogelijkheden van verschillende materialen kennen.

Met elektriciteit en mechanica maak je kennis voor zover je dit nodig hebt voor je latere job. Zo leer je houtbewerkende machines bedienen en onderhouden.

Alle fasen van ‘opdracht tot realisatie’ leer je uitvoeren: van planning, schetsen, over prijsberekening tot opmeten, maken en afwerken van het product.

Tijdens de opdrachten in het schoolatelier en tijdens je stages kan je je verder bekwamen in het zelfstandig werken en in het steeds handiger worden in het werken met machines.

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de tweede graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden.

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de Arbeidsmarkt. Je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt, maar je kan later ook een graduaatsopleiding volgen. In de derde graad heeft elke richting ook de specifieke vorming. Voor deze specifieke vorming worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

In het vak Maatschappelijke vorming (MAVO) werk je aan kleine maar heel afwisselende projecten. Binnen het vak Lichamelijke Opvoeding wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

Talen

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. We leren in de eerste plaats Nederlands. In onze streek zo dicht bij Brussel, wordt er ook Frans en Engels gesproken. Om vlotter met deze mensen te spreken, leren we deze talen te gebruiken. Maar het is ook goed meegenomen als we in het buitenland op reis zijn.

STEM basisvorming

STEM zit in ons DNA. De STEM-vakken in de basisvorming die worden gegeven zijn Wiskunde, Informatica en Economie.

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenlijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

  Specifieke vorming

  In de specifieke vorming komen de volgende vakken aan bod:

  • Technisch tekenen hout
  • Hout TV
  • Hout PV

  Lessentabel (32 uren)

  Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 5BI hier downloaden (in pdf).

  Specifieke vorming

  Vakken 5de
  Technisch tekenen TV 2
  Hout TV 3
  Hout PV 13

  Cluster LBV

  Vakken 5de
  LBV 2

  Cluster Mens en Maatschappij

  Vakken 5de
  Maatschappelijke vorming 3
  Lichamelijke opvoeding 2

  Cluster STEM

  Vakken 5de
  Wiskunde - ICT - Economie 2

  Cluster Talen

  Vakken 5de
  Nederlands 2
  Frans 2
  Engels 1