Houttechnieken

Domein STEM (TSO)

Ontdek Houttechnieken: jouw toekomst in houtbewerking!

Ben je geïnteresseerd in een praktisch-technische vorming in het vakgebied hout? Dan is Houttechnieken de studierichting voor jou! Deze theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit biedt je de mogelijkheid om verder te studeren of direct aan de slag te gaan in de arbeidsmarkt.

In Houttechnieken bouw je voort op de basiskennis en -vaardigheden die je al hebt opgedaan in het vakgebied hout. Je leert alle technologieën en technieken binnen de houtsector. Je verwerft kennis van verschillende grondstoffen en leert hoe je ze kunt bewerken met behulp van CNC-houtbewerkingsmachines. Of het nu gaat om binnen- en buitenschrijnwerk, meubels, interieurelementen, trappen, daktimmerwerk, houtskeletbouw of decors en standenbouw, je krijgt een brede kennis van de houtbewerking.

Naast praktische vaardigheden overstijg je de praktische kant van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Ruimtelijk inzicht en creativiteit zijn hierbij belangrijke aspecten. Je ontwikkelt je tot een houttechnicus van de toekomst.


Wat kun je na deze opleiding doen?

De richting Houttechnieken bereidt je voor op verdere studies in het hoger onderwijs. Je hebt een stevige basis om een professionele bacheloropleiding zoals bouw, houttechnologie of interieurvormgeving te volgen. Als ondersteuning biedt onze school een uitgebreid pakket wiskunde aan.

Daarnaast bereidt deze richting je ook voor om direct aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Je kunt een baan vinden als projectleider, verkoper van houtmaterialen of werknemer in het productieproces bij een houtgerelateerd bedrijf.

Welke talenten heb jij?

Als je interesse hebt in een praktisch-technische vorming in het vakgebied hout, als je een goed ruimtelijk voorstellingsvermogen hebt en aanleg voor technisch tekenen, en als je handig bent en streeft naar kwaliteit, dan is Houttechnieken de perfecte keuze voor jou.

Wat ga je leren?

In deze richting doorloop je het volledige productieproces, van opmeting tot uitvoering en van tekening tot constructie. Je krijgt inzicht in verschillende houtsoorten en leert ze bewerken met zowel traditionele als computergestuurde houtbewerkingsmachines. Je leert verantwoorde keuzes te maken op het gebied van technieken, gereedschappen en materialen. Je begint met het maken van eenvoudige voorwerpen en al snel realiseer je ramen, deuren, meubels en trappen.

Wat brengt de toekomst?

Afgestudeerden in Houttechnieken zijn klaar voor de arbeidsmarkt als schrijnwerker of meubelmaker. Verder studeren in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld een professionele bacheloropleiding in Bouw, Houttechnieken of Interieurvormgeving, behoort ook tot de mogelijkheden.

Ontdek de boeiende wereld van Houttechnieken en zet je eerste stap naar een succesvolle carrière in houtbewerking. Wees creatief, werk met je handen en maak prachtige dingen met hout. De toekomst ligt binnen handbereik!

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de derde graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden. In de derde graad heeft elke richting ook de specifieke vorming. Voor deze specifieke vorming worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

Geschiedenis is door de nieuwe eindtermen uitgebreid naar 2 uur per week. Binnen het vak Lichamelijke Opvoeding wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

Talen

Je volgt 6 uur talen. Naast Nederlands geven we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

Specifieke vorming

Het grootste aantal lesuren besteden we aan Realisaties houttechnieken. Daarnaast komen de volgende vakken aan bod: Organisatie hout (TV/PV), Onderzoek hout (TV), Technisch tekenen (TV) en een extra uur Toegepaste wiskunde.

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenlijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Lessentabel (31 uren)

Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 5HT hier downloaden (in pdf).

Specifieke vorming

Vakken 5de
Realisatise houttechnieken PV 6
Organisatie hout TV 2
Organisatie hout PV 2
Onderzoek hout TV 2
Technisch tekenen TV 2
Toegepaste wiskunde 1

Cluster LBV

Vakken 5de
LBV 2

Cluster Mens en Maatschappij

Vakken 5de
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2

Cluster STEM

Vakken 5de
Wiskunde 2
Natuurkunde 2

Cluster Talen

Vakken 5de
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2