Elektromechanische technieken

Domein STEM (TSO)

Wat?

Ben je gefascineerd door technologie en wil je graag praktische vaardigheden ontwikkelen? Dan is de studierichting Elektromechanische technieken voor jou! Deze technologische en theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit biedt een breed scala aan mogelijkheden en bereidt je voor op een boeiende carrière in de elektromechanische sector.

In Elektromechanische technieken ontwikkel je onderzoekende en contextgerichte inzichten in toegepaste wiskunde en wetenschappen. Je leert over elektriciteit, elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je denkt in functie van het proces en ontwikkelt technologische vaardigheden op het gebied van automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montagetechnieken en onderhouds- en diagnosetechnieken binnen een elektromechanische context.

Wat leer je nog meer in deze richting?

Je krijgt de mogelijkheid om je kennis op het gebied van fysica uit te breiden, met een focus op elektriciteit, elektronica en mechanica. Daarnaast worden je wiskundige vaardigheden versterkt, met onderwerpen zoals goniometrie en vectoren, analyse en algebra, en ruimtemeetkunde.


De praktische aspecten van Elektromechanische technieken zijn van groot belang. Je leert elektrische, mechanische, hydraulische en pneumatische onderhoudsacties te plannen en uit te voeren. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden op het gebied van diagnose, herstellingen en vervangingen binnen de elektromechanische sector.

Met een diploma in Elektromechanische technieken heb je verschillende mogelijkheden. Je kunt aan de slag als elektromecanicien, waarbij je verantwoordelijk bent voor het onderhouden en herstellen van elektromechanische systemen. Deze richting bereidt je ook voor op verdere studies in het hoger onderwijs, waar je je kennis en vaardigheden kunt uitbreiden in de elektromechanische of aanverwante vakgebieden.

Ontdek de wereld van Elektromechanische technieken en laat je passie voor technologie tot leven komen. Bereid je voor op een dynamische en uitdagende carrière, waar je een belangrijke rol kan spelen in de technologische vooruitgang. Neem de eerste stap en schrijf je in voor deze inspirerende studierichting!

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de derde graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden. In de derde graad heeft elke richting ook de specifieke vorming. Voor deze specifieke vorming worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

Geschiedenis is door de nieuwe eindtermen uitgebreid naar 2 uur per week. Binnen het vak Lichamelijke Opvoeding wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

Talen

Je volgt 6 uur talen. Naast Nederlands geven we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

Afbeelding van Krzysztof via Pixabay

Specifieke vorming

Het grootste aantal lesuren besteden we aan Elektromechanische technieken. Daarnaast komen de volgende vakken aan bod: Elektriciteit, Mechanica en een extra uur Toegepaste wiskunde.

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenlijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Lessentabel (31 uren)

Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 5EMT hier downloaden (in pdf).

Specifieke vorming

Vakken 5de
Elektromechanische technieken 10
Elektriciteit 2
Mechanica 2
Toegepaste wiskunde 1

Cluster LBV

Vakken 5de
LBV 2

Cluster Mens en Maatschappij

Vakken 5de
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2

Cluster STEM

Vakken 5de
Wiskunde 2
Natuurkunde 2

Cluster Talen

Vakken 5de
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2