Crossmedia

Domein Kunst & Creatie (KSO)

Ontdek Crossmedia: laat je creativiteit de vrije loop!

Ben je gepassioneerd door design, technologie en het creëren van multimediale producties? Dan is Crossmedia de studierichting voor jou! In deze richting leer je op een creatieve en technische manier werken met software en programmeercode om indrukwekkende en interactieve crossmediale producten te ontwikkelen.

Wat ga je leren in deze studierichting?

Je krijgt een uitgebreid pakket aan basisvorming, waarbij je kennismaakt met verschillende domeinen zoals informatica, toegepaste wiskunde en kunstbeschouwing. Je leert de opbouw en werking van computers en netwerken kennen en ontwikkelt vooral vaardigheden in het gebruik van domeinspecifieke software. Daarnaast versterk je je wiskundige gereedschapskist met onderwerpen als goniometrie, vectoren en ruimtemeetkunde, waardoor je een breder ruimtelijk inzicht ontwikkelt.

Een belangrijk aspect van Crossmedia is het combineren van kennis, inzicht en vaardigheden uit verschillende vakgebieden. Je leert denken op systeemniveau, specificeren van criteria waaraan een oplossing moet voldoen, prototypen ontwerpen, evalueren en testen. Daarnaast optimaliseer je je ontwerp op basis van evidence-based benaderingen. Ook verdiep je je in toegepaste kunstbeschouwing, waarbij je materiële en immateriële kunstuitingen onderzoekt.

In deze studierichting werk je aan het ontwikkelen van generieke onderzoekscompetenties. Deze competenties zijn van groot belang en worden toegepast in specifieke contexten van de studierichting. Hierbij leer je om zelfstandig en oplossingsgericht te werken, om te gaan met tijds- en werkdruk, en om kwaliteitscontroles en basisonderhoud uit te voeren.

Naast het ontwikkelen van je vaardigheden en competenties, bereidt Crossmedia je voor op de beroepskwalificatie van Crossmedia Assistent. Als Crossmedia Assistent bewerk je aangeleverde content en ontwikkel je onderdelen van een design voor crossmediale/multimediale producties. Je werkt voornamelijk in teamverband en maakt gebruik van je creatieve skills in combinatie met technische kennis om aan de technische specificaties van het proces te voldoen. Je creëert doeltreffende, kwalitatieve en interactieve crossmediale producten die voldoen aan de vereisten op het gebied van techniek, typografie en gebruiksvriendelijkheid. Denk hierbij aan klassieke webpagina's, korte animaties in banners, materiaal voor campagnes op sociale media, reclamecampagnes voor online platforms, eenvoudige animaties en bewerkte fragmenten van video- en audiomateriaal. Je speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de kwaliteit van crossmediale producties.

Stap in de wereld van Crossmedia en laat je creativiteit de vrije loop! Ontwikkel je vaardigheden in design, technologie en multimedia en maak indrukwekkende producties waar je trots op kunt zijn. De toekomst van crossmedia ligt in jouw handen!

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de derde graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden. In de derde graad heeft elke richting ook de specifieke vorming. Voor deze specifieke vorming worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

Geschiedenis is door de nieuwe eindtermen uitgebreid naar 2 uur per week. Binnen het vak Lichamelijke Opvoeding wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

Talen

Je volgt 6 uur talen. Naast Nederlands geven we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

Specifieke vorming

In de derde graad bieden we Crossmedia aan. Het grootste aantal lesuren gaat daar naar toe. Daarnaast is er ook aandacht voor Kunstbeschouwing en geven we jou een extra uur Toegepaste wiskunde.

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenlijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Lessentabel (31 uren)

Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 5CM hier downloaden (in pdf).

Specifieke vorming

Vakken 5de
Crossmedia 12
Toegepaste wiskunde 1
Kunstbeschouwing 2

Cluster LBV

Vakken 5de
LBV 2

Cluster Mens en Maatschappij

Vakken 5de
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2

Cluster STEM

Vakken 5de
Wiskunde 2
Natuurkunde 2

Cluster Talen

Vakken 5de
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2