Technologische Wetenschappen & Engineering

Domein STEM (TS0)

Ontdek Technologische wetenschappen en engineering: een wereld van mogelijkheden!

Ben je gefascineerd door technologie, wetenschap en engineering? Ben je op zoek naar een studierichting die je uitdaagt en je voorbereidt op een boeiende carrière? Dan is Technologische wetenschappen en engineering iets voor jou!

Deze studierichting opent de deuren naar een breed scala aan mogelijkheden in het hoger onderwijs van ingenieurswetenschappen en technologische wetenschappen. Je krijgt de kans om theoretische kennis te combineren met praktische vaardigheden, waarbij je leert hoe je technologische oplossingen kunt ontwerpen en realiseren voor maatschappelijke vraagstukken.

In Technologische wetenschappen en engineering ontwikkel je een stevige basis in wetenschappen en wiskunde. Je leert abstracte concepten om te zetten in concrete toepassingen, waarbij je gebruik maakt van industriële technologie. Deze combinatie stelt je in staat om innovatieve oplossingen te bedenken en te implementeren, en zo een verschil te maken in de wereld van technologie.

Een ander belangrijk aspect van deze studierichting is de focus op programmeren in Python. Python is een veel gebruikte programmeertaal in de technologische sector en biedt eindeloze mogelijkheden voor creativiteit en probleemoplossing. Door je te specialiseren in Python, ontwikkel je waardevolle vaardigheden die gewild zijn in de snel veranderende wereld van technologie en IT.

Bovendien bereidt Technologische wetenschappen en engineering je voor op verschillende toelatingsproeven voor prestigieuze opleidingen, zoals de Koninklijke Militaire School, ingenieurswetenschappen (burgerlijk en industrieel), geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde. Met gerichte begeleiding en ondersteuning helpen we je om je optimaal voor te bereiden op deze uitdagende selectieprocessen.

Laat je passie voor technologie en engineering tot leven komen en ontdek de mogelijkheden van Technologische wetenschappen en engineering. De wereld ligt aan je voeten en wij zijn er om je te begeleiden op je reis naar succes.

Neem de eerste stap en informeer naar onze studierichting Technologische wetenschappen en engineering. Ontdek de spannende wereld van technologie en maak je klaar voor een toekomst vol kansen en innovatie!

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de derde graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden. In de derde graad heeft elke richting ook de specifieke vorming. Voor deze specifieke vorming worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

Geschiedenis is door de nieuwe eindtermen uitgebreid naar 2 uur per week. Binnen het vak Lichamelijke Opvoeding wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

Talen

Je volgt acht uur talen, want ook in deze STEM-opleiding blijven de talen belangrijk. Zo moet je rapporten en verhandelingen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden. Naast Nederlands geven we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

Specifieke vorming

Je zal merken dat wiskunde, fysica (natuurkunde) en chemie (scheikunde) een belangrijke plaats innemen naast de vakken elektriciteit, elektronica en Mechanica. Daarnaast zijn er nog de vakken project informaticawetenschappen en toegepaste wiskunde.

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenlijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Lessentabel (33 uren)

Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 5TWE hier downloaden (in pdf).

Specifieke vorming

Vakken 5de
Wiskunde 7
Fysica 2
Chemie 2
Elektriciteit 2
Elektronica 2
Mechanica 2
Project Informaticawetenschappen + Toegepaste wiskunde 2

Cluster LBV

Vakken 5de
LBV 2

Cluster Mens en Maatschappij

Vakken 5de
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2

Cluster Talen

Vakken 5de
Nederlands 3
Frans 2
Engels 3