Sportwetenschappen

Domeinoverschrijdend (AS0)

Ontwikkel je passie voor sport en wetenschap!

Ben jij sportief aangelegd en heb je interesse in wetenschap? Dan is Sportwetenschappen de studierichting voor jou! In deze richting leggen we de nadruk op sport en wetenschappen, waardoor je een brede kennis en vaardigheden ontwikkelt op beide gebieden.

Wat ga je leren in deze studierichting?

Allereerst krijg je uitgebreid de kans om verschillende sporten te ontdekken en je vaardigheden te verbeteren. We besteden maar liefst 6 uur per week aan lichamelijke opvoeding, waarbij we je een grondige kennismaking bieden met sport in al zijn facetten. Daarnaast staat de wetenschappelijke kant centraal, waarbij je zowel theoretisch als praktisch (via proefopstellingen in practica) aan de slag gaat. Hierdoor ontwikkel je een stevige wetenschappelijke basis en leer je deze kennis toe te passen in nieuwe situaties en praktijkvraagstukken.

Waarom zou je voor Sportwetenschappen kiezen?

Deze studierichting is ideaal voor jou als je sportief bent en graag verschillende sporten wilt ontdekken en verbeteren. Je werkt aan het opbouwen van een sterke fysieke en mentale basis. Daarnaast ben je geïnteresseerd in wetenschappen en wil je je kennis en interesse in deze vakken vergroten. Je zult leren om wetenschappelijke concepten toe te passen in de context van sport en lichaamsbeweging.

Wat kun je na deze studierichting verder studeren?

Na het behalen van je diploma in Sportwetenschappen heb je vele mogelijkheden om verder te studeren in het hoger onderwijs. Je kunt kiezen voor professionele en academische bachelor- en masteropleidingen, vooral op het gebied van wetenschappen en sport. Denk bijvoorbeeld aan studies zoals Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Kinesitherapie, Biologie, Chemie en nog veel meer.

Het sterke wetenschappelijke fundament dat je in deze studierichting opbouwt, geeft je een voorsprong bij het starten van hogere wetenschappelijke studies. Maar deze studierichting biedt ook een algemene vorming, waardoor studies in andere vakgebieden zoals sociale wetenschappen, psycho-pedagogische wetenschappen, management en meer ook tot de mogelijkheden behoren.

Stap in de wereld van Sportwetenschappen en combineer je passie voor sport met een stevige wetenschappelijke basis. Ontwikkel je vaardigheden, vergroot je kennis en bereid je voor op een succesvolle toekomst in de sport- en wetenschappelijke wereld. De mogelijkheden liggen voor je open!

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de derde graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden. In de derde graad heeft elke richting ook de specifieke vorming. Voor deze specifieke vorming worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

Geschiedenis is door de nieuwe eindtermen uitgebreid naar 2 uur per week.

Talen

Je volgt acht uur talen, want ook in de STEM- en sportwetenschappenvakken blijven de talen belangrijk. Zo moet je rapporten en verhandelingen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden. Naast Nederlands geven we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

Specifieke vorming

Je zal merken dat wiskunde, biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde) een belangrijke plaats innemen naast de sportvakken. Denk maar aan: anatomie, fysiologie, biomechanica, trainingsleer, (inleiding tot) motorisch leren en (inleiding tot) ontwikkelingsleer.

In het vak sport beoefen je uiteenlopende sporten: balsporten, atletiek, turnen, zwemmen, toestelturnen, ... maar ook ritmiek en expressie komen aan bod. Naast de verschillende sporten krijg je ook nog bewegingswetenschappen (inzicht in verantwoord bewegen, veiligheid bij het sporten en blessurepreventie, ..). Natuurwetenschappen is vanuit de basisvorming naar de specifieke vorming (SV) gebracht omdat alles in de SV uitgebreider wordt bestudeerd.

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenlijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Lessentabel (32 uren)

Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 5SPW hier downloaden (in pdf).

Specifieke vorming

Vakken 5de
Chemie 2
Fysica 2
Toegepaste biologie 5
Sport / Beweging 6
Wiskunde 5

Cluster LBV

Vakken 5de
LBV 2

Cluster Mens en Maatschappij

Vakken 5de
Geschiedenis 2

Cluster Talen

Vakken 5de
Nederlands 3
Frans 2
Engels 3