Sport

Domein Sport (TSO)

Wat?

Ben jij een sportieve en sociaal geëngageerde leerling die op zoek is naar een uitdagende en interessante studierichting? Dan is de studierichting Sport TSO op ons GITO de perfecte keuze voor jou! Bij ons leer je niet alleen alles over verschillende sporten en beweegactiviteiten, maar ook over het belang van gezonde voeding, ergonomische houding, technologie en strategieën op sportprestaties.

Door te kiezen voor deze studierichting krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen op zowel motorisch als maatschappelijk vlak. Je leert sleutelvaardigheden die je voor de rest van je leven van pas zullen komen, zoals zelfontplooiing, actief burgerschap en sociale interacties.

Kortom, als je een passie hebt voor sport en beweging en jezelf wilt ontwikkelen op verschillende vlakken, is de studierichting Sport TSO (Domein Sport) op onze school de juiste keuze voor jou!

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de tweede graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden. In de tweede graad heeft elke richting ook de specifieke vorming. Voor deze specifieke vorming worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

Geschiedenis is door de nieuwe eindtermen uitgebreid naar 2 uur per week. Daarnaast organiseren we Artistieke vorming in een project.

Talen

Je volgt acht uur talen. Naast Nederlands geven we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

STEM

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics, en zit al jarenlang in onze DNA. We leggen sterk de nadruk op Wiskunde (Mathematics). Daarom hebben we het aantal uren op vier gebracht.

Kom je nu pas bij ons en heb je nog geen ervaring met programmeren in Python? Geen probleem. Onze leerkrachten die het vak Toegepaste informatica geven en ons online leerplatform Moodle laten je snel bijbenen.

Binnen deze cluster wordt ook het vak Natuurwetenschappen aangeboden.

Specifieke vorming

Binnen de specifiek vorming gaan heel veel uren naar Sport (8u) en Beweging (4). Daarnaast worden de vakken Toegepaste Biologie en Toegepaste Psychologie georganiseerd.

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenlijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Lessentabel (35/35 uren)

Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 3SP/4SP hier downloaden (in pdf).

Specifieke vorming

Vakken 3de 4de
Sport 8 8
Toegepaste biologie 1 0
Toegepaste psychologie 2 3
Beweging 4 3

Cluster LBV

Vakken 3de 4de
LBV 2 2

Cluster Mens en Maatschappij

Vakken 3de 4de
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 2

Cluster STEM

Vakken 3de 4de
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 2 2
Toegepaste informatica 1 1

Cluster Talen

Vakken 3de 4de
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2