Houttechnieken

Domein STEM (TSO)

Wat?

Houttechnieken is een theoretisch-praktische studierichting.

 • Je maakt uitgebreid kennis met industriële technologie en specifiek met de wetenschappelijke basis van technische vakken als toegepaste bouwkunde, constructieleer, materiaalkunde en de praktische uitvoer.
 • Belangrijk accent in de studierichting ligt op toegepaste fysica, STEM, wiskunde.  
 • Je leert over houtbewerkingsmachines (conventioneel en CNC-gestuurd), basisconstructies, - technieken en -materialen om meubels te maken, kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren, grondstoffen en onderdelen bewerken voor meubelen en technologie en technieken binnen de houtsector.  
 • Je ontwerpt en maakt constructies en projecten in hout.
 • Je kan hierbij digitale technologie gebruiken, zowel bij de voorbereiding, het modelleren met CAD, CAM en het machinaal realiseren zelf.

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de tweede graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden.

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de dubbele finaliteit. Dubbel wil zeggen dat je zowel voorbereid wordt om verder te studeren (in het bijzonder een professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt. In de tweede graad heeft elke richting ook de specifieke vorming. Voor deze specifieke vorming worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

Geschiedenis is door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week. Daarnaast organiseren we het vak Artistieke vorming. Binnen het vak Lichamelijke Opvoeding wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

Talen

Je volgt acht uur talen, want ook in de STEM-vakken blijven de talen belangrijk. Rapporten en verhandelingen moet je immers in perfect Nederlands schrijven.

Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn, waaronder veel internationale. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact komt met een Franstalig of Engelstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans en Engels goed onder de knie hebt.

STEM basisvorming

STEM zit in ons DNA. De STEM-vakken in de basisvorming die worden gegeven zijn Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Toegepaste informatica.

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenlijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

  Specifieke vorming

  In de tweede graad word je opgeleid om alles te leren over houttechnieken, een belangrijke en grote tak van onze industrie. In de theorie- en praktijklessen leer je houten constructies ontwerpen, tekenen en lezen, je maakt kennis met basisbegrippen uit de houtbewerking en leert werken met verschillende materialen, werktuigen en machines. In je praktische vorming maak je kennis met machinale bewerkingen, werktuigen, en je leert nauwkeurig en veilig werken.

  Last but not least

  Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw HT-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons GITO Overijse en/of docenten van de VUB wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

  Lessentabel (32/33 uren)

  Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 3HT/4HT hier downloaden (in pdf).

  Specifieke vorming

  Vakken 3de 4de
  Hout PV 4 5
  Technisch tekenen hout 2 2
  Constructieleer TV 2 2
  Bouwkunde TV 2 2

  Cluster LBV

  Vakken 3de 4de
  LBV 2 2

  Cluster Mens en Maatschappij

  Vakken 3de 4de
  Geschiedenis 2 2
  Artistieke vorming 1 0
  Lichamelijke opvoeding 2 2

  Cluster STEM

  Vakken 3de 4de
  Aardrijkskunde 0 1
  Wiskunde 4 4
  Natuurwetenschappen 2 2
  Toegepaste informatica 1 1

  Cluster Talen

  Vakken 3de 4de
  Nederlands 4 4
  Frans 2 2
  Engels 2 2