Grafische technieken

Domein Kunst & Creatie (KSO)

Wat?

Grafische technieken is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting waarin je een basisvorming en specifieke vorming krijgt. Bij grafische technieken zijn kunstbeschouwing, technologie en het samengaan van wetenschap, techniek, engineering en artistiek-creatieve processen en wiskunde belangrijke aspecten.

STE(A)M op zijn best

 • Je maakt kennis met het ontwerpen, het voorbereiden en het realiseren van een grafisch eindproduct.
 • Je leert werken met druk, print en online. 
 • Het is vooral de bedoeling dat je de basistechnieken aanleert en dat je zowel technologisch als theoretisch inzicht verwerft in het proces en het product. 
 • Je leert een concept vertalen in een grafisch ontwerp, het ontwerp druktechnisch voorbereiden (lay-out, opmaak, bewerking, illustraties) en ook digitale publicaties realiseren (eenvoudige websites, pdf-documenten)

Clusters

De overheid legt de scholen kwaliteitsnormen op in de vorm van eindtermen. Dit zijn minimumdoelen die de leerlingen moeten behalen op het einde van de tweede graad. We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die dan weer worden vertaald in vakken. Sommige eindtermen kunnen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken worden aangeboden.

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de dubbele finaliteit. Dubbel wil zeggen dat je zowel voorbereid wordt om verder te studeren (in het bijzonder een professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt. In de tweede graad heeft elke richting ook de specifieke vorming. Voor deze specifieke vorming worden specifieke eindtermen ontwikkeld.

LBV

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Binnen onze levensbeschouwelijke vakken bieden we niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

Mens en Maatschappij

Geschiedenis is door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week. Daarnaast organiseren we het vak Artistieke vorming. Binnen het vak Lichamelijke Opvoeding wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

Talen

Je volgt acht uur talen, want ook in de STE(A)M-vakken blijven de talen belangrijk. Rapporten en verhandelingen moet je immers in perfect Nederlands schrijven.

Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn, waaronder veel internationale. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact komt met een Franstalig of Engelstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans en Engels goed onder de knie hebt.

STEM basisvorming

STEM zit in ons DNA. De STEM-vakken in de basisvorming die worden gegeven zijn Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Toegepaste informatica.

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenlijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

  Specifieke vorming

  In de tweede graad bereid je jou voor op zowel grafimedia als crossmedia.

  Grafimedia is de combinatie van printmedia, multimedia en audiovisueel. Printmedia is alles wat schriftelijk is. Dat kan zowel een t-shirt als een boek zijn, maar ook een gedrukte tekst op een auto. Multimedia is alles wat interactief is. Dat kan bijvoorbeeld een sociaal netwerk zijn zoals Facebook, maar ook het nieuws of de computer zelf. Audiovisueel is dan weer alles wat met beeld en geluid te maken heeft. Dat zijn dus films, series, eigenlijk video's.

  Bij grafimedia focussen we op de printmedia. Zo voer je prepress-handelingen uit, zoals het opmaken en bewerken van digitale content. Deze content beantwoordt aan grafische en druktechnische kwalitatieve en kwantitatieve eisen. Je leert dus bestanden aan te maken die geschikt zijn voor crossmediale publicaties (drukwerk en digitale publicaties).

  Bij crossmedia worden er meerdere platformen ingezet. Denk aan televisie, radio, websites of social media diensten. De optelsom van al deze media uitingen binnen één totaalconcept wordt crossmedia genoemd. Je bewerkt dus de aangeleverde content en ontwikkelt onderdelen van een design voor crossmediale/multimediale producties . Je houdt hierbij rekening met zowel de grafische als technisch voorbereide eisen/kaders, teneinde ondersteuning te bieden voor het mee ontwikkelen van kwaliteitsvolle producties.

  Last but not least

  Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw GT-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons GITO Overijse wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

  In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenlijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

   Lessentabel (32/33 uren)

   Hieronder vind je de lessentabel terug, gegroepeerd per cluster. Je kan de volledige lessentabel van 3GT/4GT hier downloaden (in pdf).

   Specifieke vorming

   Vakken 3de 4de
   Beeld- en mediacultuur 2 5
   Grafische vormgeving 4 3
   Printmedia 2 1
   Kunstbeschouwing 2 2

   Cluster LBV

   Vakken 3de 4de
   LBV 2 2

   Cluster Mens en Maatschappij

   Vakken 3de 4de
   Geschiedenis 2 2
   Artistieke vorming 1 0
   Lichamelijke opvoeding 2 2

   Cluster STEM

   Vakken 3de 4de
   Aardrijkskunde 0 1
   Wiskunde 4 4
   Natuurwetenschappen 2 2
   Toegepaste informatica 1 1

   Cluster Talen

   Vakken 3de 4de
   Nederlands 4 4
   Frans 2 2
   Engels 2 2