Gemeentelijk Instituut voor Technisch OnderwijsRooster 2023-2024 Untis 2021
3090 Overijse12/9/2023 11:17

6BAU   6BAU
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Ochtendtoezicht
1
.PVAU WIN C001
2)
PVAU WIN GAR2
.ENG TEJ C103
7)
2
TVAU HEJ GAR1
.PVAU HEJ GAR1
1)
PVAU WIN GAR3
Voormiddagtoezicht
3
TVAU HEJ C001
PVAU WIN GAR3
.PVAU WIN C001
2)
.PVAU WIN C001
2)
.FRA DRI C104
8)
4
PVAU WIN
.GODD VCA A102
NCZ HAM A107
ISL PEM A108
9)
Middag
Middag
5
TVAU HEJ C001
.PVAU WIN C001
2)
.FRA DRI A106
6)
.PAVDU TEJ C202
10)
6
.PVAU WIN GAR3
3)
Namiddag
Namiddag
7
.PVAU HEJ GAR1
1)
.PVAU WIN GAR2
4)
.PVAU WIN GAR1
5)
.LO HER SP1
11)
8
.PVAU WIN GAR1
5)
.PVAU WIN C001
2)
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep
1) HEJ, PVAU, GAR1 5OM, 6BAU   1-8,10-43           7) TEJ, ENG, C103 6BAU, 6BHO, 6BPU, 6DUA   1-8,10-43          
2) WIN, PVAU, C001 5OM, 6BAU   1-8,10-43           8) DRI, FRA, C104 6BAU, 6BHO, 6BPU, 6DUA   1-8,10-43          
3) WIN, PVAU, GAR3 5OM, 6BAU   1-8,10-43           9) VCA, GODD, A102 6BAU, 6BHO, 6BPU, 6DUA   1-8,10-43          
4) WIN, PVAU, GAR2 5OM, 6BAU   1-8,10-43             HAM, NCZ, A107 6BAU, 6BHO, 6BPU, 6DUA              
5) WIN, PVAU, GAR1 5OM, 6BAU   1-8,10-43             PEM, ISL, A108 6BAU, 6BHO, 6BPU, 6DUA              
6) DRI, FRA, A106 6BAU, 6BHO, 6BPU, 6DUA   1-8,10-43           10) TEJ, PAVDU, C202 6BAU, 6BHO, 6BPU, 6DUA   1-8,10-43          
                    11) HER, LO, SP1 6BAU, 6BHO, 6BPU, 6DUA   1-8,10-43          
Untis 2021         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis Roostersoftware
4/9/2023 - 8/9/2023 Gito Overijse schooljaar 2022-2023 speptember2023versie8