List of active policies

Name Type User consent
Privacyverklaring Privacy policy All users
Cookiebeleid Third parties policy All users

Summary

Inhoud

 1. Identiteit
 2. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
 3. Rechtsgrond
 4. Rechten van leerlingen en ouders
 5. Bewaarperiode
 6. Vertrouwelijkheid
 7. Overmaken aan derden
 8. Functionaris gegevensbescherming
 9. Klachten
 10. Meer weten
 11. Wijziging privacyverklaring

Full policy

Privacyverklaring leerlingen en ouders

Datum laatste aanpassing: 19 februari 2024

1. Identiteit

Het schoolbestuur heeft verschillende persoonsgegevens van leerlingen en ouders nodig voor haar onderwijsactiviteiten in het GITO van de gemeente Overijse.

2. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerlingen en ouders worden gebruikt voor:

 • de organisatie van het onderwijs;
 • de leerlingenadministratie;
 • de leerlingenbegeleiding;
 • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van digitale leermiddelen;
 • het verspreiden en delen van informatie en publiciteit;
 • de dienstverlening en publiciteit door OVSG/AVSG/KOOGO;
 • de facturatie;
 • de ontwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse);
 • de naleving van andere wet- en regelgeving;
 • het behandelen van geschillen.

3. Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel je toestemming, ofwel wet- en regelgeving, ofwel een dienstverlening (overeenkomst).

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

4. Rechten van leerlingen en ouders

 • Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.
 • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.

Stuur daarvoor een e-mail naar privacy@overijse.be

5. Bewaarperiode

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de wet- of regelgeving dat voorschrijft.

6. Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Dit geldt zowel voor de verwerking door onze onderwijsinstellingen en andere betrokken gemeentediensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

7. Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan OVSG/AVSG/KOOGO, het begeleidend CLB, het ondersteuningsnetwerk, het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Moodle, Diddit en Scoodle.

Indien de doorgifte van gegevens niet wettelijk of in de statuten van OVSG/AVSG/KOOGO bepaald is, wordt er steeds een verwerkersovereenkomst met de derde afgesloten.

8. Functionaris gegevensbescherming

Ons schoolbestuur beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. Hij of zij kijkt erop toe dat het schoolbestuur de persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving.

Elke onderwijsinstelling beschikt ook over een aanspreekpunt om in overleg te gaan met de functionaris gegevensbescherming.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming: privacy@overijse.be

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als wij geen gehoor geven aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan er klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming: privacy@overijse.be

10. Meer weten

Voor mee info kan je terecht op https://www.ikbeslis.be/ en https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

11. Wijziging privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. Na elke aanpassing wordt de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.


Summary

Wat zijn cookies precies?

Hoe kan u het gebruik van cookies weigeren of beheren?

Wat doet Moodle met de cookies?

Full policy

COOKIEBELEID

Wat zijn cookies precies? 

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee de server u kan herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door scripts van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Op de website worden 2 soorten cookies gebruikt:

 1. Cookies voor functionele doeleinden
 2. Cookies voor analytische doeleinden

Hoe kan u het gebruik van cookies weigeren of beheren?

Hieronder leest u hoe u cookies toelaat en tegenhoudt bij de meest voorkomende browsers. U kunt hierbij bij alle browsers onderscheid maken tussen handige cookies en cookies van adverteerders. Staat uw browser er niet bij? Raadpleeg dan de Help-functie van uw browser. 

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van de cookies die gebruikt worden.


Cookies Policy (in het Engels)

Omdat we gebruik maken van Moodle, werken we met het cookiebeleid van Moodle. Op deze webpagina (in het Engels) wordt nog eens uitgelegd wat cookies zijn, hoe Moodle cookies gebruikt, hoe derden waarmee Moodle samenwerkt cookies kunnen gebruiken op deze site en wat jouw keuzes zijn met betrekking tot cookies.

Lees dit beleid waarin aanvullende informatie staat over hoe we persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken en over jouw verschillende rechten.